ABSTRAKTA MOTIV

På senare tid har intresset och nyfikenheten för det abstrakta måleriet vuxit fram.
Hästorkidéerna börjar bli alltmer stiliserade. Mönster, ytor och former leker kurragömma och skapar nya världar.