BLYERTS

En teknik som fångar upp hela skalan från ljus till skugga.

Ger också en möjlighet att ta fram fina detaljer som ådror, känselhår etc