MITT KONSTMÅLERI

 

Jag har haft två passioner i mitt liv -
hästarna och måleri.

Min strävan har varit att försöka fånga och återge hästens skönhet. Jag har inspirerats av hästens färger och former och i leken med dessa begrepp har andra former och uttryck skapats.

På senare tid har jag provat att integrera hästens skönhet med orkidens. Då uppstår nya magiska världar som inte känns färdigforskade ännu...

Jag har målat sen barndomen, mestadels djur och företrädesvis hästar. Sen mitten av 1980-talet har jag haft en atlejé och målat djurporträtt på uppdrag från privatpersoner, företag och föreningar inom Sverige och
till viss del Norge. Periodvis har jag utfört illustrationsuppdrag från föreningar och bokförlag.

Sen slutet av 1980-talet har jag haft separatutställningar i Strömsholm, Strömsund och Eskilstuna.

Utöver dem har jag deltagit i ett antal samlings-utställningar på flera orter och ställt ut på mässor i anslutning till större ryttarevenemang i Stockholm och Göteborg.

  Min email är: marica.agrenhagblad@telia.com